"Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha`m huqiq ta`limi" 
magistri birinshi qarligashlari
elektron pochta: mgi_ndpi@inbox.uz
Saitti duzgen Ajiniyaz atindg'i Nokis Mamleketlik Pedagogikaliq Instituti, "Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha'm huqiq ta'limi kafedrasi"
assistent oqitiwshisi E.Allambergenov @ 2013