"Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha`m huqiq ta`limi"
kafedrasinin' jetekshi qa'nigeleri
elektron pochta: mgi_ndpi@inbox.uz
Bazarbaev Jumanazar Bazarbaevich:    filosofiya pa'nleri doktori, professor, akademik. Qaraqalpaqstan Respublikasinda xizmet ko'rsetken pa'n a'rbabi  (1977 j.), O'zbekstan Respublikasinda xizmet ko'rsetken pa'n a'rbabi (1994 j.), Berdax atindag'i ma'mleketlik siyliqtin' laureati (1996 j.).

Muratbaeva Ardaq Jubatqanovna:   filosofiya pa'nleri kandidati, dotsent. Qaraqalpaqstan Respublikasi Xaliq ta'limi ag'lasi ko'kirek nishani (2001 j.).

Maxsetova Mexri Kabulovna:   tariyx pa'nleri kandidati, dotsent.

Seitnazarov Reipnazar:   filosofiya pa'nleri kandidati, dotsent.

Utemuratova Xurliman Qulmuratovna:   filologiya pa'nleri kandidati, dotsent.

Qudaibergenova Tajixal Kuchkarovna:   pedagogika pa'nleri kandidati, dotsent.

Utambetova Ariwxan Jamgirbaevna:   filologiya pa'nleri kandidati.

Embergenov An'sat Palwanovich:   filosofiya pa'nleri kandidati.

Saitti duzgen Ajiniyaz atindg'i Nokis Mamleketlik Pedagogikaliq Instituti, "Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha'm huqiq ta'limi kafedrasi"
assistent oqitiwshisi E.Allambergenov @ 2013