elektron pochta: mgi_ndpi@inbox.uz
"Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha`m huqiq ta`limi"
kafedrasinin' ruwxiy-agartiwshiliq o'mirinen
Saitti duzgen Ajiniyaz atindg'i Nokis Mamleketlik Pedagogikaliq Instituti, "Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha'm huqiq ta'limi kafedrasi"
assistent oqitiwshisi E.Allambergenov @ 2013