elektron pochta: mgi_ndpi@inbox.uz
Filosofiya pa'nleri doktori, professor, akademik
Bazarbaev Jumanazar Bazarbaevich miynetleri
Saitti duzgen Ajiniyaz atindg'i Nokis Mamleketlik Pedagogikaliq Instituti, "Milliy ideya, ruwxiyliq tiykarlari ha'm huqiq ta'limi kafedrasi"
assistent oqitiwshisi E.Allambergenov @ 2013